Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Kommuneplan arealdelen

¤EPII_TITLE¤ Sykkylven kommunestyre vedtok Kommuneplan Arealdelen i møte den 27.05.2013, sak 26/13
Kommuneplanen skal vere styrande for arealbruken i åra framover. Målsettinga er å legge til rette for at Sykkylven kan vekse og utvikle seg i framtida. Kommunen skal vere ein god kommune å bu i, og ein god kommune å drive næring i.

Planen er utforma i skjæringspunktet mellom lokale ønsker og behov, og ulike statlege og regionale føringar for lokal planlegging. Ofte er desse interessene samanfallande, andre gonger ikkje. Planen er utarbeida i samsvar med krav i plan- og bygningslova, og består av følgjande dokument:

1. Planomtale
2. Plankart
3. Føresegner
4. Konsekvensutgreiing

Dokumenta finn du i lenker til høgre på sida.

Info 
Hoftun, Njell 11.06.2013 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]