Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Kommuneleiinga Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Skatteinngang og rammetilskot syner betring

¤EPII_TITLE¤ Skatteinngangen og tildeling av rammetilskot har hittil i år synt svikt.  Juliinngangen har retta dette
Med grunnlag i fordeling av skatteinngang og rammetilskot over månadene tidlegare år, har vi laga vårt eige rundeskjema som gir ein peikepinn på om skatteinngang og rammetilskot utetter året er i samsvar med forventningane.

Ved utgangen av mai synte "Rundeskjemaet" at vi samla låg kr 2 031 000 etter.  Det same synte rekneskapen ved utgangen av juni.

Skatteinngangen og rammetilskotet for juli retta opp dette, slik at vi per juli berre ligg 285 000 etter. 
Info 
Web Redaktør 14.08.2012 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]