Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

PLANSTRATEGI UTE TIL HØYRING

¤EPII_TITLE¤ Formannskapet har vedtatt å legge forslag til Planstrategi for Sykkylven ut til høyring. Høyringsfrist er sett til 19.10.2012.
Planstrategi skal vere eit hjelpemiddel for det nyvalgte kommunestyret til å avklare kva planoppgåver kommunen skal prioritere i valperioden.  I planstrategien skal kommunestyret vurdere behovet for rullering av gjeldande planar og eventuelt behov for utarbeiding av nye planar.

Innhaldet i planstrategien skal tilpassast lokale behov og ta omsyn til nasjonale og regionale føringar. Forslag til planstrategi for Sykkylven tek utgangspunkt i politiske måsettingar nedfelt i samfunnsplanen som vart vedteken i 2011,  tilpassa ressursar og kapasitet.

Kravet om kommunale planstrategiar vart innført ved rulllering av plan- og bygningslova i 2009, og erstattar det gamle kravet om rullering kvart 4.år. Strategien skal utarbeidast innan eitt år etter nyval. Planstrategien er eit arbeidsredskap som skal bidra til at ein lagar dei planane ein treng, verken meir eller mindre. Strategien er ikkje ein juridisk bindande plan.

Planstrategien finn du i lenke til høgre på sida.                  Høyringsfrist er sett til 19.10.2012.

Merknadar kan sendast: Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylven, evt. e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no
Info 
Hoftun, Njell 18.09.2012 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Relaterte - alle gruppert [2] 
Rediger 
Uten navn [4]