Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Kommuneleiinga Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

God skatteinngang i september

¤EPII_TITLE¤ Septembertala for Sykkylven syner at Sykkylven kommune ligg framanfor sitt eige rundeskjema.
Det var budsjettert med ein skatteinngang på kr 24 173 808 i september.  Skatteinngangen vart kr 25 85 650.  Dvs kr 1 511 842 meir enn budsjettert. 

Hittil i år per september er dermed samla skatteinngang kr 924 565 høgare enn budsjettert.

Grunna god skatteinngang er sjølvsagt kompensasjon for dårlegare skatteinngang enn landssnittet blirr redusert.

Samla sett for skatt og rammetilskot ligg kommunen dermed kr 641 861 framfor rundeskjemaet.

Vi manglar framleis data for heile landet for september, men per august var skatteinngang per innbyggar i Sykkylven 88,8 % av landssnittet.


Skatteoppkrevjaren i Sykkylven
Info 
Web Redaktør 10.10.2012 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]