Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Kommuneleiinga Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Nye satsar for ymse vederlag frå 1. januar 2013

¤EPII_TITLE¤ Kommunestyret har vedteke endringar i vederlag, gjeldande frå 1. januar 2013
For barnehagar er maksprisen uendra.  Vederlaget vert dermed det same som for år 2012.

For Pleie og omsorgstenester har kommunestyret vedteke nye vederlag.  Satsane finn du i lenkja til høgre.

For vederlag, spesielt innan teknisk, er vederlaga knytt opp mot ulike indeksar fastsett av andre enn kommunen.  Satsane vil bli oppdatert så snart indeksane er publisert.

For vederlag som ikkje er nemnt over, har kommunestyret vedteke nye satsar.  Satsane finn du i lenkja til høgre
Info 
Web Redaktør 12.12.2012 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]