Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Kunngjering om offentleg ettersyn - Reguleringsplan for Gimsdalstølen

¤EPII_TITLE¤

Med heimel i plan- og bygningslova, § 12-10, har nærings- og utviklingsutvalet i møte 19.11.12, sak 52/12, vedteke at reguleringsplan for Gimsdalstølen skal leggjast ut til offentleg høyring.

Planforslaget som no vert lagt ut til offentleg høyring er justert av forslagsstillar i samsvar med endringar vedteke av NU i sak 52/12.

Dokumenta er lagt ut på servicetorget i kommunehuset og på kommunen si heimeside under høyringsdokument.

Eventuelle merknader må vere skriftleg og skal sendast til

Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven innan 04.03.2013.

Info 
Hoftun, Njell 16.01.2013 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]