Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Barnehagar Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Hovudopptak barnehagar 2013/14

¤EPII_TITLE¤ De kan no søkje om plass i barnehage frå 01. august 2013.

Fristen for å søkje i hovudopptaket er 1. mars.

Elektronisk søkeskjema for alle barnehagane finn de på kommunen si heimeside. Det kan setjast opp 5 alternativ og det er viktig at de søkjer i fleire barnehagar for å vere sikra plass .

Frå august 2013 er det gjort endringar i barnehagetilbodet. Med unntak av ein barnehage , har alle barnehagane no 5 dagars plass som einaste søkjealternativ. Bakgrunnen for dette er departementet si forskrift om barn pr. pedagog i ei barnegruppe. Barnehagane kan ikkje lenger ta inn barn i delte plassar utan at det har konsekvensar for talet på tilsette.

Satsen for ein heil plass i barnehage har vore uendra i mange år og er av Stortinget fastsett til kr. 2330 pr. mnd . Kommunen gjev søskenmoderasjon med 40% for barn nummer to og 50% for barn nummer 3 og fleire. Moderasjon vert gitt sjølv om søsken går i ulike barnehagar.

Kostpengar kjem i tillegg, dette er betaling for frukt, mjølk og måltid barna får i barnehagen.

Fristen for å søkje i hovudopptaket er 1.mars

Info 
Web Redaktør 22.02.2013 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]