Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Kommuneleiinga Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Møte i eldrerådet

Tysdag 26.02.2013 kl. 14.00 - 16.00. Stad: Formannskapssalen.

Sakliste:

Sak 1/13 Godkjenning av protokoll frå møte 03.12.2012
Sak 2/13 Årsmelding 2012 for Sykkylven eldreråd
Sak 3/13 Nye vedtatte retningslinjer for Sykkylven eldreråd
Sak 4/13 Melding om vedtatt Helse – og omsorgsplan for Sykkylven
Sak 5/13 Inntak BUAS – klage på avslag
             - Orientering om saksgangen i klagehandsaming
Sak 6/13 Dagsenter for personar med demens – kva er vilkåra for å få plass?
Sak 7/13 «Verdighetsgarantien» - gjeld denne?
Sak 8/13 Samhandlingsreforma – utfordringar for Sykkylven
Sak 9/13 Eventuelt

Info 
Web Redaktør 19.02.2013 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]