Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Barnehagar Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Hovudopptak frå 01.08.2013

¤EPII_TITLE¤ Den 5. mars gjennomførte Sykkylven kommune hovudopptak for barnehagane frå 1.august.
Alle barnehagene deltek i felles opptak frå 1.august. I år var det 85 søkjarar til barnehageopptaket med søknadsfrist 1.mars. Alle søkjarane fekk tilbod om plass eller tilbod om å halde fram i den barnehageplassen dei har i dag.
Ikkje alle har fått oppfylt sitt ønske om barnehage. Har ein ikkje fått 1. eller 2. ønske oppfylt, kan ein sende inn klage.
Kravet til kommunen er at dersom ein søkjar  ikkje får oppfylt 1. eller 2. ønske, skal ein få tilbod i ein barnehage i kommunen (barnehagelova §12.a).
I søkeskjema skal ein krysse ut ulike punkt, desse gjev ein samla poengsum. Denne poengsummen avgjer i kva grad ein får ønske oppfylt.
Det betyr at det må vere  vesentleg nye  opplysningar som kjem fram i ein klage for at klagar skal få medhald. Klagehandsaming skjer etter påske.
Info 
Web Redaktør 11.03.2013 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]