Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Høyring - Reguleringsplan for gbnr. 17/309 Vik

¤EPII_TITLE¤

Med heimel i plan- og bygningslova, § 12-10, og i samsvar med delegert sak 92/13, vert framlegg til reguleringsplan for gbnr. 17/309 på Vik lagt ut til offentleg høyring.

Planforslaget legg opp til etablering av bustadar og barnehage innanfor området.

Dokumenta er lagt ut på servicetorget i kommunehuset og på kommunen si heimeside under høyringsdokument.

Eventuelle merknader må vere skriftleg og skal sendast til

Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven innan 26.04.2013.

Info 
Hoftun, Njell 13.03.2013 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]