Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Barne- og familietenestene Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Ny stilling til barneverntenesta

¤EPII_TITLE¤

Sykkylven kommune har i samband med statleg satsing på kommunalt barnevern i 2013 fått tildelt tilskot til oppretting av ny 100% stilling som tiltakskonsulent i barneverntenesta.

Bakgrunn for satsinga er eit stadig aukande tal barn og unge som mottar hjelp frå barneverntenesta. For å auke innsatsen og sikre at alle utsette barn og unge får rett hjelp til rett tid, er det også i 2013 sett av midlar i statsbudsjettet til styrking av kommunalt barnevern. I 2011 fekk vi tilskot til oppretting av sakshandsamarstilling. Denne gongen søkte vi tilskot til den tiltaksbaserte delen av barneverntenesta. Vi har i dag kun ei halv stilling retta mot dette arbeidet, og med aukande tal på meldingar om barn og unge som treng hjelp, er det no svært gledeleg for oss å få tildelt tilskot til oppretting av ei ny stilling.

Info 
Web Redaktør 04.04.2013 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]