Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Landbruk og Miljø Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Spreietidspunkt for husdyrgjødsel

Det ser ut som våren let vente på seg. I deler av kommunen ligg det fortsatt snø, medan det i andre deler er i ferd med å tine opp.

Landbrukskontoret minner om at det ikkje er lov å spreie husdyrgjødsel på snødekt eller frosen mark.

Det er Forskrift om gjødselvarer m.m. av organisk opphav som regulerar når det kan spreiast husdyrgjødsel.

http://www.lovdata.no/for/sf/ld/ld-20030704-0951.html

Dersom det oppstår problem med for liten lagerkapasitet for husdyrgjødsel, kan ei aktuell løysing vere å leige ledige husdyrgjødsellager. I særlige tilfeller kan kommunen også dispensere frå forskriften.

Ved spørsmål, ta kontakt med landbrukskontoret.
 
Mandy Häger Tel.: 70 24 67 10 .

Info 
Web Redaktør 05.04.2013 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]