Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Barnehagar Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Brukarundersøking i dei kommunale barnehagane

¤EPII_TITLE¤ Sykkyvlen kommune har gjennom fleire år nytta brukarundersøking for å måle i kva grad brukarane av barnehagetilbodet er nøgde med ulike sider av tilbodet
Våren 2013 skal vi gjennomføre ei ny brukarundersøking i dei kommunale barnehagane. Alle vil få eit spørjeskjema utdelt i barnehagen. På skjemaet er det ein kode for å logge seg inn på svarportalen for undersøkinga. Vi oppmodar om at ein svarar på undersøkinga elektronisk, men det er og høve til å svare på papirversjonen de får utdelt i barnehagen. Eit tips før ein svarar, er å bla og lese litt i årsplanen til barnehagen.
Undersøkinga er anonym, det einaste som vert registrert er kva barnehage svaret gjeld.
Vi ønskjer å gi eit stadig betre tilbod til barn og føresette, då er det viktig for oss at de svarar på undersøkinga slik at vi får tilbakemelding på kva område det er viktig for oss å ha fokus på framover.
Undersøkinga vert gjennomført i månadsskiftet april/mai.
Info 
Web Redaktør 10.04.2013 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]