Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Lokal forskrift om utslepp frå separate avløpsanlegg

¤EPII_TITLE¤ Vi kunngjer med dette Lokal forskrift om utslepp frå separate avløpsanlegg.
Vedtaket vart gjort i Sykkylven kommunestyre 17.juni 2013  og lyder slik:

Med heimel i forskrift om avgrensing av ureining (forureiningsforskrifta) av 1.juni 2004, nr. 931, § 12-6 og lov om vern mot ureiningar og om avfall (forureingslova) av 13.mars 1981, nr. 6, § 9 vedtek Sykkylven kommune lokal forskrift om utslepp frå separate avløpsanlegg.

Forskrifta vert gjeldande frå og med 1.august 2013.

Opne forskrifta på høgre side.
Info 
Web Redaktør 10.07.2013 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Relaterte - alle gruppert [2] 
Rediger 
Uten navn [4]