Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Landbruk og Miljø Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Produksjonstilskot i jordbruket

¤EPII_TITLE¤ Søknadsfrist: 20 august 2013.

Ny søknadsomgang for produksjonstilskot er like om hjørnet. Husk at søknadsskjema og rettleiingshefte ikkje lenger blir sendt ut med posten. Vi oppmodar difor alle til å søkje elektronisk.

For å logge deg inn på Altinn, må du anten bruke BankID, MinID eller Buypass. Det er ikkje lenger muleg å bruke eingangskode frå Altinnbrev.Meir informasjon om dei ulike innloggingsmetodane finn du på nettsida til
Difi:
www.difi.no/elektronisk-id.

Statens landbruksforvaltning har laga to rettleiingsfilmar som skal vise korleis du søkjar elektronisk.
Filmane finn du her:
https://www.slf.dep.no/no/produksjon-ogmarked/produksjonstilskudd/hvordan-soke.

Info 
Web Redaktør 05.08.2013 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]