Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Kommuneleiinga Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Møte i eldrerådet

Onsdag 18.09.2013 kl. 14.00 - Stad: Blåsalen 

Sakliste:

Sak 18/13 Godkjenning av protokoll frå møte 07.05.2013
Sak 19/13 Eldrerådet sitt budsjett for 2013
Sak 20/13 Sponsing av Røde Kors-tur 26.09.13
Sak 21/13 Deltaking på konferanse «Verdsetting og kvalitet i alderdommen» 03.10.13, Molde
Sak 22/13 Budsjett 2014 Sykkylven kommune – Eldreomsorga spesielt
Orientering ved Økonomisjef Arild Bergstrøm
Sak 23/13 Kor mykje har kommunen betalt for pasientar på sjukehus hittil i år?
Sak 24/13 Prosjekt 2013 – Pensjonistforbundet sitt opplegg
Orientering ved Johannes Langeland
Sak 25/13 Utsending av info og skriv per e-post til eldrerådet
Sak 26/13 Eventuelt

Info 
Web Redaktør 12.09.2013 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]