Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Kommuneleiinga Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Forbrukerrådet sin Kommunetest 2013

¤EPII_TITLE¤ Alle kommunar i landet har blitt testa i regi av Forbrukerrådet med 19 henvendingar; 3 på e-post, 2 telefonsamtalar, samt 14 element har vore leita etter på heimesida.

Kvart element har fått ein score mellom 0-100 og  har vorte vurdert på service, tilgjenge og informasjonskvalitet. 

Sykkylven kommune fekk 49,8 % i årets kommunetest. Dette kan vi ikkje sjå oss nøgd med, og vi ynskjer å jobbe målretta for å auke denne prosenten. Blant anna står oppdatering av heimesida som neste post på investeringar innan IKT.
Testen er delt inn i ulike område:

Tekniske tenester har fått 60 %
Barn og skule har fått 50 %
Sosiale tenester har fått 49 %
Pleie og omsorg har fått 14 %
Fritid og kultur har fått 100 %
Informajsonstenester har fått 0 %


Årets test er bygd på same lest som i 2007 og 2005. I 2007 fekk Sykkylven kommune 69,7  %.

Forbrukerrådet vil gi kommunar med 75 % eller meir godkjent stempel.

Ynskjer du å lese fleire detaljar kan du gå innpå forbrukerrådet sine heimeisder.

Info 
Web Redaktør 15.10.2013 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]