Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Kommuneleiinga Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Varsel om Flaum - ny melding tirsdag

¤EPII_TITLE¤ NVE sender ut ny melding: varsel om jord- og sørpeskredfare.

Ny melding tirsdag 26.11:
Fylkesmannen viser til melding om jord- og sørpeskredfare, gult nivå, for fylkene Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland fra NVE hvor det fremgår:

"Moderat fare for sørpeskred, jordskred, flomskred og utglidninger grunnet mye regn og snøsmelting. Det ventes høye temperaturer og mye regn på tirsdag og onsdag. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales".


Melding måndag 25.11:
Det vil i løpet av neste døgn komme relativt store nedbørmengder over området. Sammen med stigende temperaturer kan regn og snøsmelting føre til raskt stigende vannføring og lokale oversvømmelser. Det er viktig at vannveier som sluk og kulverter holdes åpne.


Du finner oppdatert informasjon om varselet på www.varsom.no/flom.

Info 
Skjeret, Torill Olin 26.11.2013 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]