Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Kommunestyre- og fylkestingsval 2015

¤EPII_TITLE¤ Valdagen for Kommunestyre- og fylkestingsvalet er fastsett til måndag 14. september 2015. På denne sida vil vi legge ut informasjon etter kvart.

Viktige tidsfristar:


2. januar: Registrering av politiske parti


 Søknaden må ha blitt journalført hos registreringsmundighet innan 2. januar i valåret, for at registreringa skal kunne få verknad ved valet, jf. partiloven § 3 (3).

31. mars: Innlevering av listeforslag

Fristen for innlevering av listeforslg er kl. 12 den 31. mars i valåret. Listeforslaget vert ansett for innlevert når det er kome inn til kommunen ved kommunestyreval og til fylkeskommunen ved fylkestingsval jf. valgloven § 6-1 (1)

Les meir om skjema og regelverk om krav til og behandlinga av listeforslag på valg.no

20. april: Tilbakekalling av listeforslag

Frist for forslagsstillarane til å kalle tilbake listeforslag, er seinast 20. april kl. 12, jf. valgloven § 6-5.

1. juni: Siste frist for godkjenning av listeforslag

Valstyret må ta stilling til listeforslaga seinast innan denne dato. Dei godkjente listeforslaga skal og leggast ut til gjennomsyn seinast 1. juni.
 
30. juni: Skjæringsdato for manntalet

Skjæringsdato for manntalet er 30. juni, dvs. manntallsført i kommunen er dei som er folkeregistrerført som busett i kommunen på denne datoen, jf. valgloven § 2-4 (1).

1. juli: Tidlegstemmegjeving startar

I perioden 01.07.2015 - 07.08.2015 kan velarane henvende seg til kommunen og be om å få avgje røyst (tidligstemmegiving), jf. valgloven § 8-1 (4).
Førehandsrøysting utanriks, på Svalbard og Jan Mayen startar, jf. valgloven § 8-1 (1).

10. august: Førehandsrøysting startar

Ordinær forhåndsstemmegivning i perioden 10.08.2015 - 11.09.2015, jf. valgloven § 8-1 (1).

4. september: Førehandsrøysting utanriks vert avslutta

Forhandsstemmeperioden avsluttes utenriks, jf. valgloven § 8-1 (2).
 
11. september: Førehandsrøysting innanriks vert avslutta

Forhåndsstemmegivningen innenriks avsluttes 11. september. jf. valgloven § 8-1 (2).

14. september: Valdag
Artikkel - info 
Web Redaktør 13.01.2015 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Uten navn [4]