Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Kommunestyret

Jamfør kommunelova er kommunestyret kommunen sitt øvste organ.

Mange saker skal handsamast av kommunestyret, som til dømes kommuneplan, reguleringsplanar, økonomiplan, kommunebudsjett, kommunale vedtekter og andre saker og retningsliner av prinsipiell betydning.

I praksis er det likevel slik at kommunestyret gir formannskapet og utvala område som dei har ansvar for.


Kommunestyret har til vanleg møta sine i Sykkylven kulturhus.

Ordførar er Odd Jostein Drotninghaug frå Senterpartiet.

Varaordførar er Anne-Karin Watters frå Arbeidarpartiet.

Sykkylven kommunestyre 2015 - 2019 

Ordførar OJDrotninghaug
Fotograf: Fotograf Lyshol  Anne Karin Watters - varaordførar
Fotograf: Fotograf Lyshol
 Odd Jostein Drotninghaug - ordførar (Sp). Anne-Karin Watters - varaordførar (Ap).

Artikkel - info 
Web Redaktør 11.04.2018 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Uten navn [4]