Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Ordføraren si side

¤EPII_TITLE¤

Odd Jostein Drotninghaug (Sp) - ordførar frå 12.10.2015.

Telefon: 
 
932 55 516e-post:
odd.jostein.drotninghaug@sykkylven.kommune.no

Odd Jostein Drotninghaug har kontor i Sykkylven rådhus, Kyrkjevegen 62, 6230 SykkylvenVaraordførar:
Anne-Karin Watters (Ap)

Telefon:
481 47 244

e-post:
anne.karin.watters@sykkylven.kommune.no


Ordføraren sine oppgåver:
- er leiar i Sykkylven kommunestyre og Sykkylven formannskap

- er kommunens rettslege representant og skriv under på kommunens vegne, der mynde ikkje er tillagt andre

- har møte- og talerett i alle kommunale organ, men har stemmerett og forslagsrett berre om han er vald medlem

- kan treffe vedtak i enkeltsaker eller saker som ikkje er av prinsipiell betydning, om kommunestyret gir slik myndeSpørsmål til ordførar:

Spørsmål er ei enkel, skriftleg og grunngitt problemstilling stila til ordførar frå einskildrepresentant/representantar av kommunestyret. I møtet framfører spørsmålsstillar eller representant for spørsmålsstillarane sitt spørsmål til ordførar. Spørsmålsstillar har så høve til oppfølgingsspørsmål med eventuelt nytt svar. Dermed er spørsmålsdebatten avslutta. Andre representantar har ikkje høve til å delta i spørsmålsdebatten. Spørsmål gjev ikkje høve til å fatte direkte vedtak, men ordførar sitt svar kan føre til seinare førebudd sak.

  • Ved innsending av spørsmål til ordførar, skal desse svarast på i det første kommunestyremøtet. Merk at spørsmålet må vere kome inn før gjeldande tidsfrist - seinast 4 dagar før møtet.
  • Er det gode grunnar for å utsetje spørsmålet, kan dette avtalast med spørsmålsstillaren. Det skal då orienterast i kommunestyret om at spørsmålet har kome inn, men vert stilt i neste møte.
  • Ved spørsmål til ordførar, skal spørsmålet vere kopiert opp til representantane.

Artikkel - info 
Web Redaktør 08.03.2019 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Uten navn [4]