Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerTenester til deg > Landbruk og miljø Gå til hovedinnhold
Tenestebeskriving 

Miljøplan i jordbruket

Frå og med 1.1.2015 vert forskrift om miljøplan avvikla.Krava om at foretaket skal ha ein gjødslingsplan og sprøytejournal er teke inn som avkortingsgrunn i den nye forskrifta om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket som gjeld frå 1.1.2015. Internkontrollen som har dokumentert miljøhensyn i jordbruksdrifta skal no ivaretakast gjennom Kvalitetssystemet i landbruket (KSL).

Kontaktinformasjon

Ansvarleg eining

Landbruk
Tjeneste - info 
Web Redaktør Sist oppdatert 20.03.2015 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Rediger 
Uten navn [4]