Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post
Lenke (kun bilde) [1] 

Uten navn [2] 

Lenke (kun bilde) [3] 
Lenke (kun bilde) [2] 
Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Flyktningkontoret i Sykkylven

Du finn oss i Aure gamle skule, Dalevegen 16. Vi jobbar med å busetje og leggje til rette for integrering av flyktningar, som blir busett etter avtale mellom UDI og kommunen og familiegjenforente med desse.

Flyktningetenesta skal vere kommunen sitt bindeledd til eksterne samarbeidspartnerar som UDI, NAV mv i busetjings- og integreringsarbeidet.

Tenesta skal yte råd, rettleiing og praktisk hjelp til busette flyktningar, og skal også yte råd og rettleiing til alle kommunale tenester som har behov.

Tenesta skal samarbeide tett opp mot alle relevante tenesteområde, privat næringsliv og kulturelle lag/organisasjonar og alle som kan bidra til å fylle ein bit av hovudmålet: kvalifisering til norsk samfunns- og yrkesliv.

Tenesta skal bidra til at busette flyktningar får dei tenestene andre innbyggarar kan få. Dei skal generelt ha same tenesta same stad. Flyktningtenesta skal kunne bidra og koordinere (t.d. ved å skaffe tolkehjelp).

Tema - info [2] 
Web Redaktør , 07.01.2010 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Fri tekst [4] 
Fri tekst [3] 
Fri tekst [2] 
Lenke (kun bilde) [4] 
Fri tekst [1] 
Uten navn [4]