Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post
Lenke (kun bilde) [1] 

Uten navn [2] 

Lenke (kun bilde) [3] 
Lenke (kun bilde) [2] 
Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Kommuneplan

Kommunen skal ha ein samla kommuneplan som omfattar ein samfunnsdel med handlingsdel og ein arealdel.

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgåver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgåver i kommunen.
(Plan- og bygningslova § 11-1)

Samfunnsdelen
Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringar, mål og strategiar for kommunesamfunnet som heilhet og kommunen som organisasjon.

Samfunnsdelen skal vere grunnlaget for sektorane sine planar og verksemd. Den skal gi retningslinjer for korleis kommunen sine eigne mål og strategiar skal gjennomførast i kommunal verksemd.
(Plan- og bygningslova § 11-2)

Sykkylven kommune sin samfunnsplan - Skaparglede - vart vedteken av Sykkylven kommunestyre 27.06.2011.
 

Arealdelen
Kommunen skal ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.

Arealdelen skal angi hovudtrekka i arealbruken og angi rammer og betingelsar for kva nye tiltak og ny arealbruk som kan iverksettast, samt kva viktige omsyn som må takast ved disponering av areal.
(Plan- og bygningslova § 11-5)

Gjeldande kommuneplan er frå 2013.  Plandokumenta ligg i lenke til høgre. 

Tema - info [2] 
Web Redaktør , 07.01.2010 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Fri tekst [4] 
Fri tekst [3] 
Fri tekst [2] 
Lenke (kun bilde) [4] 
ElementRelaterte - alle gruppert 
Fri tekst [1] 
Uten navn [4]