Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post
Lenke (kun bilde) [1] 

Uten navn [2] 

Lenke (kun bilde) [3] 
Lenke (kun bilde) [2] 
Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Kommunedelplan

Kommunen kan utarbeide delplanar for bestemte område, tema eller tenesteområde.
Sykkylven har til dømes kommunedelplan for Straumgjerde og kommunedelplan for eit utvida sentrum (Aursnes-Tynes-Ikornnes) og for områda kring Nysætervatnet.
 
Delplanar er ingen eigen plantype, men del av kommuneplanen, og skal handsamast på same måten.
(Plan- og bygningslova § 11-1)

Kommunedelplan for Straumgjerde vart vedteken i kommunestyret 16.10.2017, for perioden 2017-2028.

Plandokumenta fin du her

Kommunedelplan for utvida sentrumsområde (Aursnes-Tynes og Ikornnes) vart vedteken i kommunestyret 28.06.10.

Plandokument, sjå lenke til høgre.

Kommunedelplan for områda kring Nysætervatnet vart vedteken 26.05.2014.

Plandokument, sjå lenke til høgre.

Tema - info [2] 
Web Redaktør , 07.01.2010 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Fri tekst [4] 
Fri tekst [3] 
Fri tekst [2] 
Lenke (kun bilde) [4] 
Fri tekst [1] 
Uten navn [4]