Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post
Lenke (kun bilde) [1] 

Uten navn [2] 

Lenke (kun bilde) [3] 
Lenke (kun bilde) [2] 
Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Sykkylven bu- og aktivitetsenter

¤EPII_TITLE¤ Sykkylven bu- og aktivitetssenter (BUAS) vart teken i bruk i 2004. Det er eit senter til dei innbyggarane som har omfattande behov for helse- og omsorgstenester. Det er 78 leiligheiter som har heildøgns helse- og omsorgstenester og 7 leiligheiter som mottek tenester frå Heimetenestene distrikt. I tillegg kjem avdeling for korttidsopphald/rehabilitering/akuttrom med 17 plassar, og skjerma avdeling med 13 plassar. Alle som bur her vil til ei kvar tid få den hjelpa dei treng. BUAS inneheld dagsenter, Jettegryta kafe, produksjonskjøkken og  det er høve til å bestille time med frisør og fotpleiar på senteret.
BUAS er organisert med einingsleiar og fagleiarar.
Tema - info [2] 
Web Redaktør , 18.01.2010 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Fri tekst [4] 
Fri tekst [3] 
Fri tekst [2] 
Lenke (kun bilde) [4] 
Fri tekst [1] 
Uten navn [4]