Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post
Lenke (kun bilde) [1] 

Uten navn [2] 

Lenke (kun bilde) [3] 
Lenke (kun bilde) [2] 
Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Arealplanlegging

¤EPII_TITLE¤ Eininga for tekniske tenester er ansvarleg for kommunalt planarbeid og sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova.

Skriftleg kontakt:
All skriftleg kommunikasjon skal skje anten ved post til:

Sykkylven kommune
Rådhuset
Kyrkjevegen 62
6230 Sykkylven

eller ved e-post til kommunen til  postmottak@sykkylven.kommune.no

Fagansvarleg arealplan:
Arild Sunde Rinnan tlf. 70246725,  arild.sunde.rinnan@sykkylven.kommune.no

Planleggar utfører òg kommunen si rettleiingsteneste etter forvaltningslova for saksområdet.
Til  høgre finn du meir informasjon om gjeldande reguleringsplanar og om utarbeiding av private planforslag.

Kontakt for situasjonskart og stadfesta informasjon - Geodata ansvarleg:
Sindre Brunvold, tlf. 70246712 og sindre.brunvold@sykkylven.kommune.no

Munnleg/personleg kontakt:
I tillegg har kommunen kundemottak i servicetorget der ein kan få rettleiing.
Når det gjeld kopi/utskrift av gjeldande planar eller planar som er under handsaming hjelper servicetorget med dette.

Sentralbordet i kommunen har tlf. 70246500

Tema - info [2] 
Web Redaktør , 08.12.2010 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Fri tekst [4] 
Fri tekst [3] 
Fri tekst [2] 
Lenke (kun bilde) [4] 
Fri tekst [1] 
Uten navn [4]