Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post
Lenke (kun bilde) [1] 

Uten navn [2] 

Lenke (kun bilde) [3] 
Lenke (kun bilde) [2] 
Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Bu- og ReHabiliteringstenestene

Bu- og ReHabiliteringstenestene tildeler heimesjukepleie, praktisk bistand, opplæring, støttekontakt, ulike avlastningstiltak, støttesamtaler, miljøterapeutiske tiltak etter helse og omsorgstenesteloven.

Eininga har ansvar for:

· Fire bustadgrupper, som yter teneter for brukarar både i private heimar og omsorgsbustader
· Haugbukta aktivitetssenter
· Avlastningsbustad for heimebuande barn og unge
· Avlastningstilbod hos private for heimebuande born og unge med ulike funksjonshemmingar
· Sakshandsaming, tildeling og oppfølging av støttekontakter
· Rus- og Psykiskhelseteam
· Psykologteneste for vaksne over 18 år

Kontakt informasjon:

Einingsleiar, Karoline Lied tlf: 98498170
Fagleiar, Volker Rust tlf: 46865387
Fagleiar, Tove Sperre tlf: 90776577
Fagleiar, Helene Rimstad tlf : 94158814

Tema - info [2] 
Web Redaktør , 24.02.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Fri tekst [4] 
Fri tekst [3] 
Fri tekst [2] 
Lenke (kun bilde) [4] 
Fri tekst [1] 
Uten navn [4]