Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post
Lenke (kun bilde) [1] 

Uten navn [2] 

Lenke (kun bilde) [3] 
Lenke (kun bilde) [2] 
Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Rus og Psykisk Helseteam

us og Psykisk Helseteam tilbyr tenester og behandling til personer som sliter med rus- og/eller psykiske vanskar. Opent kvardagar kl.0800-1600.

Aktuelle tiltak er blant anna individuelle samtaler, gruppeterapi, eksponeringstrening, familieterapi, parsamtaler, sosial trening, følgje til møter ved offentlige kontor o.l., heimebesøk.

Tenestetilbodet skal i størst mogleg grad være heilskapleg, tilgjengeleg, samordna og individuelt tilpassa.

I tillegg gir Rus og Psykisk Helseteam råd og rettleiing til familie og pårørande.

Rus og Psykisk Helseteam tilbyr:

- Kartlegging av hjelpebehov, og tilpasse individuelle oppfølgingstiltak i kommunen
- Samtaler/rettleiing/informasjon
- Motivasjon- og bevisstgjøringssamtaler
- Henvisning til spesialisthelsetenesta, og oppfølging før, under og etter institusjonsopphald
- Lege henviser til voksen psykiatriske og DPS.
- Ettervernsgruppe
- Oppfølging i forhold til arbeid/ aktivitet
- Bustadtiltak
- Individuell Plan
- Miljøterapeutiske tiltak
- Heimebesøk
- Søknad om LAR
- Råd og rettleiing til pårørande

Hjelpa blir tilpassa den einskilde ut i frå ei fagleg vurdering, og det blir fatta individuelle vedtak på tenesta. Tenester frå rus- og psykisk helseteam er gratis.

Kontaktinformasjon:

Einingsleiar, Karoline Lied, mobil: 98498170
e-post
:
karoline.lied@sykkylven.kommune.no

Psykolog, Maciej Klys, mobil: 91009266
e-post
:
maciej.klys@sykkylven.kommune.no

Sosionom, Audhild Myklebust, mobil: 91898758
e-post
:
audhild.myklebust@sykkylven.kommune.no

Klinisk sosionom i rus- og psykisk helse, Mariann Nytun Wilhelmsen, mobil: 48151150
e-post
:
mariann.nytun.wilhelmsen@sykkylven.kommune.no

Psykiatrisk sykepleier, Elisabeth Sunde, mobil: 97174009
e-post
:
elisabeth.sunde@sykkylven.kommune.no


 

Tema - info [2] 
Web Redaktør , 24.02.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Fri tekst [4] 
Fri tekst [3] 
Fri tekst [2] 
Lenke (kun bilde) [4] 
Fri tekst [1] 
Uten navn [4]