Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post
Lenke (kun bilde) [1] 

Uten navn [2] 

Lenke (kun bilde) [3] 
Lenke (kun bilde) [2] 
Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Barnehagar

¤EPII_TITLE¤

I Sykkylven kommune er det fem kommunale og fire private barnehagar i drift.

Alle barnehagane i kommunen er godkjende for barn frå 1-5 år.

Barnehagane ligg spreidd i heile kommunen. Nye opphald frå 01.08.2013 blir kun gjeve som heil plass (5 dager/veka). Velledalen Naturbarnehage har og tilbod om 80% plass (4 dagar/veka). 

Det er full barnehagedekning i kommunen.

I tillegg til hovudopptak med søkjefrist 1. februar 2019 og oppstart frå 5. august, har vi supplerande opptak gjennom året for nye søkjarar.

Dei fleste barnehagane er med i "den sykkylvske barnehage" under visjonen "Ein plass for den gode barndom".

Felles verdigrunnlag for barnehagane som er med er:
Trivsel, Tryggleik, Glede, Fellesskap og Læring.

Målet er at vi i fellesskap skal skape ein god og innhaldsrik barnehage for alle barna, dei føresette og dei tilsette.

Kvar barnehage arbeider med dei sju fagområda i rammeplanen og har eitt eller fleire av fagområda som fokusområde. Fagområda er:

Kropp, rørsle, mat og helse
Natur, miljø og teknologi
Kunst, kultur og kreativitet
Kommunikasjon, språk og tekst
Etikk, religion og filosofi
Mengd, rom og form
Nærmiljø og samfunn.

Solid start Sykkylven er ei felles satsing for alle barnehagane. Målet er at barna skal utvikle grunnleggande motoriske ferdigheiter som fundament for læring (sjå eigen artikkel / lenkje).

Kontaktinforamsjon:

Rådgjevar oppvekst Øyvind Fet
Tlf.: 70 24 66 08
e-post: oyvind.fet@sykkylven.kommune.no
Tema - info [2] 
Web Redaktør , 07.01.2010 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Fri tekst [4] 
Fri tekst [3] 
Fri tekst [2] 
Lenke (kun bilde) [4] 
Fri tekst [1] 
Uten navn [4]