Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post
Lenke (kun bilde) [1] 

Uten navn [2] 

Lenke (kun bilde) [3] 
Lenke (kun bilde) [2] 
Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Kommunale tomter og bustader

¤EPII_TITLE¤ Sal av kommunale tomter til bustadhus og søknadsskjema for leige av kommunalt husvære, vert administrert av servicetorget. Søknadsskjema om kommunal bustad kan leverast eller sendast til servicetorget.

Kontaktinformasjon:

Tlf. 70 24 66 66
e-post: servicetorget@sykkylven.kommune.no
 
Postadresse:
Servicetorget
Rådhuset
Kyrkjevegen 62
6230 Sykkylven


Kommunale tomter 

Servicetorget kan gje utfyllande informasjon og rettleiing om dei kommunale tomtene i Sykkylven. I menyen til venstre finn du ei oversikt over ledige kommunale tomter. Til høgre på sida finn du oversikt over plassering av tomtefelta i kommunen, tomtepriser og meir.


Leige av kommunale husvære 

For å kunne søkje om kommunale husvære stilles visse kriterier. Søkjar(ane) må
- ha lovleg opphald i Norge
- som hovudregel ha budd i Sykkylven det siste året
- vere utan, eller vere i ferd med å bli utan eigna bustad
- ikkje ha inntekt, formue eller alternative moglegheiter til å skaffe seg eigna bustad 
- ta imot tilbod om hjelp for å meistre butilhøve

Søknaden fyllast ut og sendast:

Sykkylven kommune
Postmottak
Kyrkjevegen 62
6230 Sykkylven 


Søknad om leige av kommunal bustad

Søknadsskjema finn du også til høgre på sida.
Sykkylven Bustadselskap AS

org.nr: 979 298 285

Tlf. 90 20 32 40
e-post: post@bustadselskapet.no

Dagleg leiar:
Vidar S. Nakken, tlf. 90 20 32 40
e-post: vidar@bustadselskapet.no

Adresse:
Sykkylvsvegen 125
6230 Sykkylven

Tema - info [2] 
Web Redaktør , 02.02.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Fri tekst [4] 
Fri tekst [3] 
Fri tekst [2] 
Lenke (kun bilde) [4] 
Fri tekst [1] 
Uten navn [4]