Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post
Lenke (kun bilde) [1] 

Uten navn [2] 

Lenke (kun bilde) [3] 
Lenke (kun bilde) [2] 
Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Høyringsdokument

¤EPII_TITLE¤ Her finn du dokument som er ute til oppstartsvarsel, høyring eller offentlig ettersyn i Sykkylven kommune pr. dato.
Detaljregulering av felt F21 innanfor kommunedelplanen for areala kring Nysætervatn
I medhald av plan- og bygningslova § 21-8, varslast oppstart av privat reguleringsplan.
Eventuelle synspunkt og merknader til planarbeidet sendast skriftleg til: Asplan Viak AS, Lerstadvegen 545, 6018 ÅLESUND eller e-post: hakon.kvile@asplanviak.no innan 20.11,2017.
Dokument knytt til oppstartsvarselet finn du til høgre på sida.
 
Detaljregulering for Aure, rundkøyring ved småbåthamna - Høyring og offentleg ettersyn
I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet den 04.09.2017 å leggje planforslag Detaljregulering for Aure, rundkøyring ved småbåthamna ut til første gongs høyring og offentleg ettersyn.
Merknader til planforslaget skal sendast Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no, innan 23. oktober 2017.
Merk sendinga med saksnummer 2016/1205.
Dokument knytt til oppstartsvarselet finn du her.
 
 
Oppstart av planarbeid - Detaljregulering tidlegare Jarnes skule
I medhald av plan- og bygningsloven §12-8 varslast det oppstart av arbeidet med detaljregulering av gamle Jarnes skule på Ikornnes.
Nordplan ber om å få tilsendt evt. innspel/merknader innan 6.oktober 2017. Innspel/merknader må sendast skriftleg til Nordplan AS avd. Ålesund v/ Halvard V. Straume, Notenesgata 14, 6002 Ålesund, evt. per e-post til hs@nordplan.no
Dokument knytt til oppstartsvarslet finn du her.
 

Rullering Kommunedelplan sentrum-Ikornnes
Planprogram til høyring. Kunngjering om oppstart. Meir informasjon finn du
her
Uttale elller innspel kan sendast Sykkylven kommune, Rådhuset 6230 Sykkylven, eller postmottak@sykkylven.kommune.no
Frist for uttale/innspel er 20.oktober 2017.Varsel om oppstart av detaljregulering/reguleringsendring for Klokkehaug/Vik - BK3 og del av B6 - gbnr. 17/389 med fleire Jf. plan- og bygningslova §12-8 og §12-14 gjøres det kjent at det er startet opp privat
reguleringsarbeid for del av gbnr. 17/389 med flere – Sykkylven kommune. 
Planarbeidet utføres av proESS AS på vegne av forslagsstiller EKA Invest AS. Kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet skal være skriftlig (fortrinnsvis e-post: post@proess.no) og rettes til proESS AS, innen 08.09.2017. Dokument knytt til saka finn du her.

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
.

 
 

 

Tema - info [2] 
Web Redaktør , 08.02.2010 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Fri tekst [4] 
Fri tekst [3] 
Fri tekst [2] 
Lenke (kun bilde) [4] 
Fri tekst [1] 
Uten navn [4]