Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post
Lenke (kun bilde) [1] 

Uten navn [2] 

Lenke (kun bilde) [3] 
Lenke (kun bilde) [2] 
Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Høyringsdokument

¤EPII_TITLE¤
Her finn du dokument som er ute til oppstartsvarsel, høyring eller offentlig ettersyn i Sykkylven kommune pr. dato. Lenke til dokumenta finn du til høgre.
 
Høyring og offentleg ettersyn - Detaljregulering for del av F26B vest for Tudalselva ved Nysætervatnet
I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet den 27.03.2017 å leggje planforslaget Detaljregulering for del av område F26B vest for Tudalselva ved Nysætervatnet ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.
Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no.
Merknadsfrist er 26.05.2017.
  
Kunngjering om planvedtak - Detaljregulering for F22C ved Dravlausstølen
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente Sykkylven kommunestyre den 20.03.2017 Detaljregulering for F22C ved Dravlausstølen.
Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området.
 
 
Høyring og offentleg ettersyn - Detaljregulering for F20 ved Nysætervatnet
I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet den 27.02.2017 å leggje planforslaget ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.
Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no.
Merknadsfrist 03.05.2017
 
 
Høyring - Lokal forskrift om rett til langtidsplass på sjukeheim
Med heimel i forvaltningslova § 37 vert ny lokal forskrift om rett til langtidsplass på sjukeheim sendt på høyring.
Høyringsfrist 28.04.2017
Høyringssvar sendast til Sykkylven kommune, postmottak, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven 
e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no
 

Høyring Planstrategi for Sykkylven kommune 2017-2020

Sykkylven formannskap vedtok den 28.11.2016 å legge utkast til Planstrategi for Sykkylven kommunen 2017-2020 ut til offentleg høyring.
Planstrategien gir ein oversikt over kommunen sine planar, med ei vurdering av kva planar som er ønskeleg å utarbeide i komande fire år.

Lenke til plandokumentet: Planstrategi Sykkylven kommune 2017-2020 

Kommunal planstrategi er heimla i plan- og bygningslova § 10-1.

Merknadar til planstrategien kan sendast til:  Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylven, e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no
Høyringsfrist er 15.januar 2017.

 
 
Høyring - Kommunedelplan for Straumgjerde
Framlegg til ny arealplan for Straumgjerde er lagt ut til offentleg høyring i samsvar med vedtak i Nærings- og utviklingsutvalet den 14.11.2016.
Plandokumenta finn du her.
Merknadar kan sendast Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylven, eller på e-post til postmottak@sykkylven.kommune.no
Høyringsfrist er 15.januar 2017.

 
 

 

Tema - info [2] 
Web Redaktør , 08.02.2010 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Fri tekst [4] 
Fri tekst [3] 
Fri tekst [2] 
Lenke (kun bilde) [4] 
Fri tekst [1] 
Uten navn [4]