Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post
Lenke (kun bilde) [1] 

Uten navn [2] 

Lenke (kun bilde) [3] 
Lenke (kun bilde) [2] 
Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Høyringsdokument

¤EPII_TITLE¤ Her finn du dokument som er ute til oppstartsvarsel, høyring eller offentlig ettersyn i Sykkylven kommune pr. dato.
Høyring - Ny takst- og sonestruktur for buss i Møre og Romsdal
 

Møre og Romsdal Fylkeskommune vil invitere kommunar og andre interessentar til å kome med innspel på ny forslag til ny takst- og sonestruktur for buss i Møre og Romsdal.

 

Sjå vedlagte dokument for meir informasjon.

 

Uttalar til høyring kan anten sendast monica.hjelmevoll@sykkylven.kommune.no eller direkte til fylkeskommunen hilde.johanne.svendsen@mrfylke.no

 

Høyringsfristen er sett til 20. mai 2019.

 

 

 
Kommunedelplan sentrum-Ikornnes  -  2.høyring

Nærings- og utviklingsutvalet vedtok i sak 16/19 justert forslag til kommunedelplan for sentrum-Ikornnes. Ny plan vert lagt ut il 2.gangs høyring.
Høyringsfrist er 12.juni 2019.

Plandokumenta finn du her.

Uttalar kan sendast postmottak@sykkylven.kommune.no eller pr post til Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylven.Planarbeid til helse og omsorgsplan
 
I medhald av plan- og bygningslova § 4-1 og vedtak i Levekårsutvalet 26.03.2019, leggast planprogrammet ut til høyring.
 
Høyringsfrist 12.05.2019.
 
Planprogrammet leggast også ut på Biblioteket og i Servicetorget.
 
Merknadar kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylvlen eller postmottak@sykkylven.kommune.no
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Tema - info [2] 
Web Redaktør , 08.02.2010 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Fri tekst [4] 
Fri tekst [3] 
Fri tekst [2] 
Lenke (kun bilde) [4] 
ElementRelaterte - alle gruppert 
Fri tekst [1] 
Uten navn [4]