Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post
Lenke (kun bilde) [1] 

Uten navn [2] 

Lenke (kun bilde) [3] 
Lenke (kun bilde) [2] 
Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Høyringsdokument

¤EPII_TITLE¤
Her finn du dokument som er ute til oppstartsvarsel, høyring eller offentlig ettersyn i Sykkylven kommune pr. dato. Lenke til dokumenta finn du til høgre.
 
 
Høyring og offentleg ettersyn - Detaljregulering for F20 ved Nysætervatnet
I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet den 27.02.2017 å leggje planforslaget ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.
Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no.
Merknadsfrist 03.05.2017
 
 
Høyring - Lokal forskrift om rett til langtidsplass på sjukeheim
Med heimel i forvaltningslova § 37 vert ny lokal forskrift om rett til langtidsplass på sjukeheim sendt på høyring.
Høyringsfrist 28.04.2017
Høyringssvar sendast til Sykkylven kommune, postmottak, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven 
e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no
 

Høyring Planstrategi for Sykkylven kommune 2017-2020

Sykkylven formannskap vedtok den 28.11.2016 å legge utkast til Planstrategi for Sykkylven kommunen 2017-2020 ut til offentleg høyring.
Planstrategien gir ein oversikt over kommunen sine planar, med ei vurdering av kva planar som er ønskeleg å utarbeide i komande fire år.

Lenke til plandokumentet: Planstrategi Sykkylven kommune 2017-2020 

Kommunal planstrategi er heimla i plan- og bygningslova § 10-1.

Merknadar til planstrategien kan sendast til:  Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylven, e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no
Høyringsfrist er 15.januar 2017.

 
 
Høyring - Kommunedelplan for Straumgjerde
Framlegg til ny arealplan for Straumgjerde er lagt ut til offentleg høyring i samsvar med vedtak i Nærings- og utviklingsutvalet den 14.11.2016.
Plandokumenta finn du her.
Merknadar kan sendast Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylven, eller på e-post til postmottak@sykkylven.kommune.no
Høyringsfrist er 15.januar 2017.

 
 

 

Tema - info [2] 
Web Redaktør , 08.02.2010 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Fri tekst [4] 
Fri tekst [3] 
Fri tekst [2] 
Lenke (kun bilde) [4] 
Fri tekst [1] 
Uten navn [4]