Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post
Lenke (kun bilde) [1] 

Uten navn [2] 

Lenke (kun bilde) [3] 
Lenke (kun bilde) [2] 
Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Høyringsdokument

¤EPII_TITLE¤
Her finn du dokument som er ute til oppstartsvarsel, høyring eller offentlig ettersyn i Sykkylven kommune pr. dato. Lenke til dokumenta finn du til høgre.
 
 
Kunngjering om planvedtak av Detaljregulering for 15/1 på Klokkehaug

Med heimel i plan- og bygningslova (pbl) § 12-12, eigengodkjente Sykkylven kommunestyre den 12.12.2016 Detaljregulering for 15/1 på Klokkehaug, jamfør planføresegner og plankart sist revidert 12.10.2016 og planomtale sist revidert 04.11.2016.

Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området.


 
Kunngjering om planvedtak av Detaljregulering Vikedalen II
I medhald av plan og bygningslova §12-12 eigengodkjente Kommunestyret i Sykkylven kommune Detaljregulering Vikedalen II den 20.06.2016, jamfør planføresegner sist revidert 02.05.2016, plankart sist revidert 29.02.2016 og planomtale sist revidert 29.04.2016. Vedtaket er bindande for framtidig arealbruk i området.

Høyring Planstrategi for Sykkylven kommune 2017-2020

Sykkylven formannskap vedtok den 28.11.2016 å legge utkast til Planstrategi for Sykkylven kommunen 2017-2020 ut til offentleg høyring.
Planstrategien gir ein oversikt over kommunen sine planar, med ei vurdering av kva planar som er ønskeleg å utarbeide i komande fire år.

Lenke til plandokumentet: Planstrategi Sykkylven kommune 2017-2020 

Kommunal planstrategi er heimla i plan- og bygningslova § 10-1.

Merknadar til planstrategien kan sendast til:  Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylven, e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no
Høyringsfrist er 15.januar 2017.


 
Kunngjering om planvedtak av Områderegulering Fjellsætra felt F26A
I medhald av plan- og bygningslova §12-12 eigengodkjente Sykkylven kommunestyre den 07.11.2016 Områderegulering Fjellsætra felt F26A jamfør planomtale, planføresegner og plankart sist revidert 08.09.2016. Vedtaket er straks bindande for området.
 
Høyring - Kommunedelplan for Straumgjerde
Framlegg til ny arealplan for Straumgjerde er lagt ut til offentleg høyring i samsvar med vedtak i Nærings- og utviklingsutvalet den 14.11.2016.
Plandokumenta finn du her.
Merknadar kan sendast Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylven, eller på e-post til postmottak@sykkylven.kommune.no
Høyringsfrist er 15.januar 2017.
 
Kunngjering om vedtak av Detaljregulering for del av F1-Plan I
I medhald av plan- og bygningslova §12-12 og kommunelova §13 eigengodkjente Formannskapet i Sykkylven kommune fremja planforslag den 01.07.2016; Detaljregulering for del av F1-Plan I; jamfør plankart og planomtale sist revidert 24.06.2016 og planføresegner sist revidert 28.06.2015. Vedtaket er bindande for framtidig arealbruk i området.
Vedtaket var referatsak i Kommunestyret 19.09.2016 (RS 21/2016).
 
Høyring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for deler av F1 - Plan II
I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok Nærings- og utviklingsutvalet den 03.10.2016 å leggje forslag Detaljregulering for deler av F1 - Plan II ut til første gongs høyring og offentlig ettersyn.
 
Høyring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for F22C ved Dravlausstølen

I medhald av plan- og bygninglova § 12-11 vedtok Nærings- og utviklingsutvalet den 03.10.2016 å leggje forslag Detaljregulering for F22C ved Dravlausstølen ut til første gongs høyring og offentleg ettersyn.

Frist for merknad er 06.12.2016 


 
Kunngjering av vedtak av Detaljregulering for B12
Med heimel i plan- og bygningslova (pbl) § 12-12, eigengodkjente Sykkylven kommunestyre den 19.09.2016 Detaljregulering for B12 jamfør planomtale og planføresegner sist revidert 12.08.2016 og plankart sist revidert 13.08.2016.
Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

 
Kunngjering om vedtak av Detaljregulering F4 og del av F26A
Med heimel i plan- og bygningslova (pbl) sin paragraf 12-12, eigengodkjente Nærings- og utviklingsutvalet den 29.08.2016 Detaljregulering for F4 og del av F26A  jamfør planomtale, planføresegner sist revidert 12.08.2016 og plankart sist revidert 15.08.2016. Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området.
 
 

 

Tema - info [2] 
Web Redaktør , 08.02.2010 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Fri tekst [4] 
Fri tekst [3] 
Fri tekst [2] 
Lenke (kun bilde) [4] 
Fri tekst [1] 
Uten navn [4]