Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post
Lenke (kun bilde) [1] 

Uten navn [2] 

Lenke (kun bilde) [3] 
Lenke (kun bilde) [2] 
Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Høyringsdokument

¤EPII_TITLE¤ Her finn du dokument som er ute til oppstartsvarsel, høyring eller offentlig ettersyn i Sykkylven kommune pr. dato.
Detaljregulering for gang- og sykkelveg Aursnes-Hjellegjerde - 1.gongs høyring og offentleg ettersyn
I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 20.11.2017 å leggje planforslaget Detaljregulering for gang- og sykkelveg Aursneset-Hjellegjerde ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.Merknader til planforslaget skal sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no, innan onsdag 10.01.2018.
Merk oversendinga med saksnr. 2016/1204.
Dokument knytt til planen finn du her.
 
Detaljregulering for Berli boligtun
Med heimel i Plan- og Bygningslovens §12-8 varslas er det varsla oppstart av arbeid med detaljregulering av Berli Boligtun.Kommentarar og spørsmål til planarbeidet rettes skriftleg til Slyngstad og Aamlid Arkitekter v/Jon Eirik Urstad, Kongensgate 24, 6002 Ålesund, Telefon: 70 15 77 70, E-post: firmapost@slyngstadaamlid.no, innan 13.12.2017.
Dokument knytt til oppstartsvarselet finn du her.
 
Høyring - Hovudplan for vassforsyning
Nærings- og utviklingsutvalet (NU) vedtok i møte 03.10.17, sak 72/17, at forslag til ny hovudplan for vassforsyning skulle leggast ut til offentleg ettersyn.
NU si handsaming var basert på sak nr. 21/17 for styret i Sykkylven Energi AS, med hovudplan sist revidert 05.05.17. Saker og hovudplan sjå til høgre på sida.
Eventuelle merknader vert å sende:
Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven ev. e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no
 
Høyringsfrist: 11.12.2017
 
 
Detaljregulering av felt F21 innanfor kommunedelplanen for areala kring Nysætervatn
I medhald av plan- og bygningslova § 21-8, varslast oppstart av privat reguleringsplan.
Eventuelle synspunkt og merknader til planarbeidet sendast skriftleg til: Asplan Viak AS, Lerstadvegen 545, 6018 ÅLESUND eller e-post: hakon.kvile@asplanviak.no innan 20.11,2017.
Dokument knytt til oppstartsvarselet finn du til høgre på sida.
 

Rullering Kommunedelplan sentrum-Ikornnes
Planprogram til høyring. Kunngjering om oppstart. Meir informasjon finn du
her
Uttale elller innspel kan sendast Sykkylven kommune, Rådhuset 6230 Sykkylven, eller postmottak@sykkylven.kommune.no
Frist for uttale/innspel er 20.oktober 2017.

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
.

 
 

 

Tema - info [2] 
Web Redaktør , 08.02.2010 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Fri tekst [4] 
Fri tekst [3] 
Fri tekst [2] 
Lenke (kun bilde) [4] 
Fri tekst [1] 
Uten navn [4]