Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post
Lenke (kun bilde) [1] 

Uten navn [2] 

Lenke (kun bilde) [3] 
Lenke (kun bilde) [2] 
Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Høyringsdokument

¤EPII_TITLE¤ Her finn du dokument som er ute til oppstartsvarsel, høyring eller offentlig ettersyn i Sykkylven kommune pr. dato.
Detaljregulering for felt F ved Nysætervatnet - Kunngjering av eigengodkjenning av planen
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente Sykkylven kommunestyre fremja planforslag den 19.06.2017, Detaljregulering av Felt F ved Nysætervatnet (planid 15282016001), jamfør plankart, føresegner og planomtale sist revidert 15.05.2017.
Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området. Plandokumenta og informasjon om klageadgang finn du her.
 
Detaljregulering for F20 ved Nysætervatnet - Kunngjering av eigengodkjenninga av planen

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente nærings- og utviklingsutvalet i Sykkylven kommune fremja planforslag, Detaljregulering for F20 ved Nysætervatnet (planid 15282016002), jamfør plankart sist revidert 08.05.2017, føresegner og planomtale sist revidert 03.05.2017.

Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området. Plandokumenta og informasjon om klageadgang finn du her.

 
 

Kommunedelplan for Straumgjerde  -  2.gongs høyring
Nærings- og utviklingsutvalet vedtok den 29.05.2017 å legge Kommunedelplan for Straumgjerde ut til 2.gongs høyring. Plandokumenta finn du her.
Merknadar kan sendast Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylven, eller på e-post til postmottak@sykkylven.kommune.no
Høyringsfrist er 15.august 2017.


 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
.

 
 

 

Tema - info [2] 
Web Redaktør , 08.02.2010 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Fri tekst [4] 
Fri tekst [3] 
Fri tekst [2] 
Lenke (kun bilde) [4] 
Fri tekst [1] 
Uten navn [4]